Referencje

Bausch+
Certyfikat SUS

Z przyjemnością rekomendujemy współprace z Fundacją Stacja Motywacja w zakresie prowadzonych zajęć ze studentami w zakresie tworzenia prezentacji edukacyjnych i wystąpień publicznych.

Studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uczestniczyli w wykładach pt.: „Tworzenie prezentacji multimedialnych przy użyciu narzędzia SHARK”, które odbyły się w dniach 22 i 23 listopada 2017 roku w Naszej uczelni.

Zajęcia przeprowadził Paweł Jędrzejewski w trakcie 6 godzin dydaktycznych zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Uczestnicy ocenili zajęcia jako ciekawe i wartościowe. Interaktywny kontakt prowadzącego zajęcia ze studentami pozwolił na osiągnięcie założonych celów i pogłębienie wiedzy w zakresie prezentacji multimedialnych i wystąpień publicznych.

Wykłady zostały przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny.

dr hab. Radosław Krajewski, prof. nadzw.
Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych UKW

Rekomendujemy współpracę z Fundacją Stacja Motywacja w zakresie prowadzenia akcji charytatywnych.

Fundacja przygotowała i przeprowadziła wspólnie z firmą „PB Paulina Brzeska’ akcję "Podaruj Prawdziwe Święta” dla dzieci ze świetlic osiedlowych.

W trakcie finału akcji przekazano prezenty dla dzieci, które wręczył animator przebrany za Świętego Mikołaja. Współpracę była satysfakcjonująca.

Dyrektor Barbara Domagała
Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki ,,BORPA"

Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z Fundacją Stacja Motywacja w zakresie prowadzonych zajęć z uczniami w zakresie tworzenia prezentacji edukacyjnych i wystąpień publicznych.

Nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach pt.: „Tworzenie prezentacji multimedialnych przy użyciu narzędzia SHARK”, które odbyły się w naszej szkole dniach 9 – 31 października 2017 r. Zajęcia przeprowadził pan Paweł Jędrzejewski w klasach lla, Ilb oraz III gimnazjum zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem (9 godzin lekcyjnych). Uczniowie ocenili zajęcia jako ciekawe i wartościowe. Interaktywny kontakt prowadzącego zajęcia z uczniami pozwolił na osiągnięcie założonych celów i pogłębienie wiedzy w zakresie prezentacji multimedialnych i wystąpień publicznych.

Dyrektor Szkoły mgr Arletta Popławska
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Floriana Kaji z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi