Dofinansowanie szkoleń

OKULOPLASTYKA I BLEFAROPLASTYKA

Z przyjemnością informujemy, że organizowane szkolenia przez Fundację Rozwoju Edukacji i Motywacji zostały wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. W związku z tym istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie szkoleń w naszym ośrodku ze środków unijnych. Dofinansowanie dostępne jest dla lekarzy zatrudnionych w mikro-, małym- i średnim przedsiębiorstwie oraz dla lekarzy prowadzących prywatne praktyki i działalność gospodarczą.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od województwa, w którym lekarz prowadzi działalność gospodarczą bądź jest zatrudniony.

Szkolenia z możliwością dofinansowania są wpisane do Bazy Usług Rozwojowych i znajdują się na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Po wybraniu szkolenia należy skontaktować się z operatorem obsługującym województwo przyznające dofinansowanie.

INSTRUKCJA

  1. Rejestracja na kurs przez stronę www.freim.pl. Za pośrednictwem strony można dokonać płatności.
  2. Wybranie szkolenia w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).
  3. Podpisanie umowy na dofinansowanie u operatora w swoim województwie i otrzymanie ID wsparcia.
  4. Rejestracja z ID wsparcia na wybrany kurs.

I. Rejestracja na wybrany kurs na stronie www.freim.pl oraz dokonanie płatności

Na stronie Fundacji Rozwoju Edukacji i Motywacji należy wybrać w zakładce „Kursy” jeden program szkoleniowy. Po rozszerzeniu zakładki można zapoznać się z programem wszystkich kursów, będących aktualnie w ofercie. W zakładce podane są również dostępne terminy. Aby wybrać kurs należy wejść na „Zapisz Się Na Kurs”. Następnie wybrać interesujący program szkoleniowy z wyborem terminu oraz uzupełnić wszystkie dane, zaakceptować „Regulamin zawierania umów w serwisie freim.pl" i wysłać formularz rejestracyjny. Otrzymacie Państwo potwierdzenie rejestracji na wskazany adres e-mail oraz dane do przelewu. Przelewu należy dokonać na podany rachunek bankowy w kwocie zapłaty za wybrany kurs. Po potwierdzeniu przelewu otrzymacie Państwo fakturę VAT za kurs. Na podstawie faktury, umowy podpisanej z operatorem i przyznania dofinansowania dokonywane jest rozliczenie w wybranym województwie.

II. Wybranie szkolenia w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)

Wybranie szkolenia następuje w Bazie Usług Rozwojowych. Należy wejść na stronę uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/dostawca-uslug/szukaj, a następnie wyszukać organizatora szkolenia według frazy Fundacja Rozwoju Edukacji i Motywacji.

Po wejściu na profil Fundacji Rozwoju Edukacji i Motywacji należy na dole strony wybrać „Aktualne usługi”.

baza usług rozwojowych Freim

Po kliknięciu na przycisk „Aktualne usługi”, na stronie wyświetli się lista aktualnych szkoleń dostępnych w Bazie Usług Szkoleniowych. Po wybraniu szkolenia otrzymamy wszystkie informacje na temat wybranego kursu, cenę, opis i ramowy program szkolenia.

baza usług rozwojowych Freim_usługi

W celu pobrania informacji należy wybrać przycisk „Drukuj do PDF”. Plik można zapisać na dysku. Są w nim wszystkie niezbędne informacje potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie u operatora w wybranym województwie.

III. Podpisanie umowy u operatora w swoim województwie i otrzymanie tzw. ID wsparcia

Na stronie www.serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie należy wybrać województwo, w którym jest się zatrudnionym lub prowadzi działalność gospodarczą. W tym miejscu można znaleźć niezbędne informacje dotyczące wysokości i warunków finansowania.

Po kliknięciu na wybrane województwo, na ekranie wyświetlona zostanie informacja o dofinansowaniach w tym regionie, obejmująca kwoty dofinansowania oraz listę niezbędnych dokumentów potrzebnych do jego otrzymania, np. dla województwa kujawsko-pomorskiego:

baza usług rozwojowych województwo kujawsko-pomorskie

Po podpisaniu umowy z wybranym operatorem zostanie Państwu nadany nr ID wsparcia, który upoważnia do rejestracji na wybrany kurs w Bazie Usług Rozwojowych i skorzystania z dofinansowania.

Rejestracja powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu numeru ID wsparcia. W przeciwnym wypadku rejestracja będzie miała charakter komercyjny.

IV. Rejestracja z ID wsparcia na wybrany kurs

Na stronie Bazy Usług Rozwojowych uslugirozwojowe.parp.gov.pl należy wybrać w prawym górnym rogu “Zaloguj”. Jeśli wcześniej nie został założony profil użytkownika, w pierwszej kolejności należy się zarejestrować, nadać login i hasło oraz potwierdzić w swojej skrzynce e-mail, wcześniej podanej jako adres kontaktowy, link aktywacyjny.

baza usług rozwojowych logowanie

Po aktywacji konta można korzystać z Bazy Usług Rozwojowych. Najpierw należy dodać swoje przedsiębiorstwo", a następnie uzupełnić wszystkie dane zgodnie z rejestracją w KRS lub CEIDG.

Wpisujemy dane:

baza usług rozwojowych dane

Po wpisaniu wszystkich danych firmy, instytucji, należy je zatwierdzić.

Przy zawieraniu umów na dofinansowania należy wprowadzić pracownika, który będzie uczestnikiem szkolenia. Na pasku po lewej stronie należy wybrać zakładkę „ Pracownicy i administratorzy ".

Po prawej stronie wpisujemy PESEL pracownika (jeśli pracownik go nie posiada, należy zmienić "TAK" na "NIE" i wybrać "Paszport", "Karta pobytu" lub "Karta rezydenta").

Jeśli pracownika nie ma w bazie, to w kolejnym kroku będziemy mogli wysłać mu zaproszenie na adres e-mail.

baza usług rozwojowych mail

Wpisujemy dane kolejnych pracowników, którzy będą lub są zainteresowani korzystaniem ze szkoleń i kursów w Bazie Usług Rozwojowych.

Po szkoleniu lub odbytym kursie rozliczenie należy złożyć u operatora w wybranym województwie, przedkładając fakturę za usługę, potwierdzeniu dokonania przelewu oraz certyfikat uczestnictwa i ukończenia kursu. Przedłożenie wymaganych dokumentów jest podstawą otrzymania zwrotu poniesionych wydatków.

Więcej informacji:
Prosimy o kontakt: pawel@freim.pl, tel. +48 515 515 195